Lycopodium clavatum

Lycopodium clavatum
šarkakojis pataisas statusas T sritis vardynas apibrėžtis Pataisinių šeimos vaistinis augalas (Lycopodium clavatum), paplitęs Europoje, Azijoje, Afrikoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. atitikmenys: lot. Lycopodium clavatum angl. common club-moss; elk-moss; ground-pine; running club-moss; running-pine; staghorn club-moss šaltinis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. birželio 5 d. rekomendacija Nr. R-1 (l-11) „Dėl kai kurių augalų rūšių, įrašytų į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, lietuviškų pavadinimų“ (Inf. pran., 2007, Nr. 44); Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. balandžio 9 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-1 „Dėl rekomendacijos „Dėl vaistinių augalų lietuviškų pavadinimų“ (Inf. pran., 2009, Nr. 30-409)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Lycopodium clavatum — Scientific classification Kingdom: Plantae Division …   Wikipedia

  • Lycopodium clavatum —   Licopodio …   Wikipedia Español

  • Lycopodium clavatum — Keulen Bärlapp Keulen Bärlapp (Lycopodium clavatum ssp. clavatum) Systematik Überabteilung: Gefäßsp …   Deutsch Wikipedia

  • Lycopodium clavatum — Lycopode officinal Lycopode officinal …   Wikipédia en Français

  • Lycopodium clavatum — Lycopode officinal …   Wikipédia en Français

  • Lycopodium clavatum — Snake Snake, n. [AS. snaca; akin to LG. snake, schnake, Icel. sn[=a]kr, sn?kr, Dan. snog, Sw. snok; of uncertain origin.] (Zo[ o]l.) Any species of the order Ophidia; an ophidian; a serpent, whether harmless or venomous. See {Ophidia}, and… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Lycopodium clavatum — Vegetable Veg e*ta*ble, a. [F. v[ e]g[ e]table growing, capable of growing, formerly also, as a noun, a vegetable, from L. vegetabilis enlivening, from vegetare to enliven, invigorate, quicken, vegetus enlivened, vigorous, active, vegere to… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Lycopodium clavatum — club moss club moss , clubmoss clubmoss . (Bot.) a primitive evergreen mosslike plant with spores in club shaped strobiles, much used in winter decoration. The best known species is {Lycopodium clavatum}, but other {Lycopodia} are often called by …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Lycopodium clavatum — ID 50665 Symbol Key LYCL Common Name running clubmoss Family Lycopodiaceae Category Lycopod Division Lycopodiophyta US Nativity Native to U.S. US/NA Plant Yes State Distribution AK, CA, CT, DC, DE, GA, IA, ID, IL, IN, KY, MA, MD, ME, MI, MN, MT,… …   USDA Plant Characteristics

  • Lycopodium clavatum L. — многол.; VII–VIII Сем. Lycopodiaceae – Плауновые 13. Род Lycopodium L. – Плаун 26. Плаун булавовидный Сухие лесные опушки. . Довольно редко, по всему заповеднику …   Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”